Samo sa slikom

 • Kuće (66)
 • Fabričke hale (6)
 • Zemljišta (31)
 • Poslovni prostori (20)
 • Stanovi (19)
 • Poslovni objekat (40)
 • Putnička vozila (25)
 • Teretno vozilo (8)
 • Radne mašine (41)
 • Pokućstvo (22)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 399
 • Zemljišta
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 17.07.2019. ...

  Datum javne prodaje: 17.07.2018
  Lokacija: Modriča
  Na upit
  Građevinsko zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. U pitanju je građevinsko zemljište koje služi isklučivo za izgradnju fudbalskog terena. Određ ...

  Datum javne prodaje: 29.05.2018
  Lokacija: Prijedor
  99,000.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju zemljišta u Klašnicama, opština Laktaši i koje je u vlasništvu banke. Prodaje se zemljište površine 6081m2 koje je locirano izme ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 12.12.2017. ...

  Datum javne prodaje: 12.12.2017
  Lokacija: Bileća
  39,193.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 08.12.2017. ...

  Datum javne prodaje: 08.12.2017
  Lokacija: Laktaši
  12,662.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 24.11.2017. ...

  Datum javne prodaje: 24.11.2017
  Lokacija: Vlasenica
  1,807.00 KM
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Elezagićima, opština Gradiška, i to: livada označena kao k.č. 840 površine 16.194 m², šuma označena kao k.č ...

  Lokacija: Gradiška
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 24.11.2016. ...

  Datum javne prodaje: 24.11.2016
  Lokacija: Laktaši
  14,437.00 KM