Usluge 

 

Korisnici oglašivači (finansijske institucije/privredna društva) po zaključenom ugovoru o oglašavanju na Portalu, a u skladu sa platformom Portala, ustupaju na objavu informacije od značaja za konkretan posao/naplatu.

 

Korisnik oglašivač može na Portalu objavljivati:

  • Oglase za sudsku prodaju založene/zapljenjene imovine/prava dužnika;
  • Pozive za dostavljanje ponuda za kupovinu stečene imovine/prava u procesima naplate potraživanja;
  • Prodaju potraživanja i prava;
  • Analize, preglede, intervjue i prateće sadržaje koji mogu biti od koristi potencijalnim kupcima.

 

Naš tim za Vas:

  • Prikuplja informacije koje želite da objavite na Portalu;
  • Katalogizuje ih po kategorijama;
  • Unosi ih u bazu podataka i prikazuju na Portalu;
  • Radi konstantnu promociju aktuelnih oglasa u medijima i na drugim portalima;
  • Vrši procjenu predmeta oglašavanja/prodaje, kao i uslugu terenskog fotografisanja, snimanja, mapiranja i sl;
  • Analizira kretanje tržišnih cijena predmeta prodaje;
  • Po potrebi učestvuje u pregovorima ili realizaciji konkretnog posla.

 

Korisnici kupci na Portalu:

  • Svakodnevno dobijaju izvještaj o novoobjavljenim oglasima (mailing liste);
  • Posjećuju Portal samoinicijativno;
  • Kontaktiraju naš tim, koji im daje najvažnije informacije o uslovima i načinu prodaje predmetne imovine/prava;
  • Donose odluku o direktnom učešću u postupku licitacije/prodaje, bez dodatnog posredništva;
  • Kontaktiraju Korisnika oglašivača;
  • Realizuju kupoprodaju.

 

Marketing Portala:

Portal će biti redovno oglašavan i reklamiran kako bi obezbijedio što veću posjećenost. Reklamne kampanje biće svakodnevno realizovane putem:

  • Facebook reklamnih kampanja;
  • Razmjene banera sa najposjećenijim poslovnim portalima i oglasnicima u BiH i regionu;
  • Reklamiranjem putem konvencionalnih medija i u saradnji sa oglašivačima;
  • Marketing kampanje;
  • Mailing liste;
  • RSS feed.

 

Notorni benefiti Korisnika oglašivača:

  • Povećanje stope naplate dospjelih potraživanja uz višestruko manje troškove objavljivanja licitacija/prodaja;
  • Oglas danima dostupan na stranici koju dnevno posjećuje nekoliko stotina posjetilaca;
  • Generalna prevencija (uticaj „novog“ pristupa naplate na potencijalne neplatiše);
  • Skraćivanje vremena naplate