Poslovni objekti sa zemljištem Kotor Varoš

Procjenjena vrijednost: 4085950 KM Prodajna cijena: Na upit Sniženo: Ušteda: Na upit POŠALJI PONUDU
Naziv
Poslovni objekti sa zemljištem
Vrsta
Prodaja (Direktna prodaja)
Dodatan opis

UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Kotor Varoši, upisane u z.k. uložak br.327 k.o. Kotor Varoš i to sljedećih k.č: a) k.č. 648/5 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište, površine 1.690 m² b) k.č. 648/6 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 11.619 m² c) k.č.648/7 Podkućnice; Kotor Varoš, privredna zgrada, površine 585 m² d) k.č.648/8 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 3.245 m² e) k.č.648/9 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 1.688 m² f) k.č.648/10 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište površine 403 m² g) k.č.648/11 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 816 m² h) k.č.648/12 Podkućnice; Kotor Varoš, privredna zgrada površine 205 m² i) k.č.648/13 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 794 m² j) k.č.648/14 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 1.176 m² k) k.č.648/20 Podkućnice; Kotor Varoš, ekonomsko dvorište i privredna zgrada površine 30.106 m² Upisane u zemljišnoknjižni izvadak br.327 k.o. Kotor Varoš. Nekretnina se nalazi u Kotor Varoši, ulica Knez Mihajlova 47. U slučaju da ste zainteresovani za predmet prodaje kontaktirajte nas putem elektronske pošte aleksandra.vidic@unicreditgroup.ba ili na broj 051 243 345.

Broj prodaje
*
Lokacija
Kotor Varoš
Adresa:
Izvod iz knjige uloženih ugovora:
K.O. posjedovnog lista:
K.O. zemljišno-knjižnog uloška:
K.Č. posjedovnog lista:
K.Č. zemljišno-knjižnog uloška:
List nepokretnosti:
Posjedovni list:
3124
Površina:
Zemljišno-knjižni uložak broj:
109
E-mail
info@javnaprodaja.ba
Telefon
066/ 01 01 02
Cijena - KM*
Na upit
Prodavac
UniCredit Bank a.d. Banja Luka