Samo sa slikom

 • Kuće (142)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (72)
 • Poslovni prostori (42)
 • Stanovi (40)
 • Poslovni objekat (82)
 • Putnička vozila (77)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (73)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (98)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 785
 • Fabričke hale
  Fabrička hala

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 07.12.2017 ...

  Datum javne prodaje: 07.12.2017
  Lokacija: Istočno Sarajevo
  2,898,670.00 KM
  Fabrička hala

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više in ...

  Lokacija: Višegrad
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaje se industrijski objekt i objekt portirnice sa pripadajućim zemljištem označen kao parcela ...

  Lokacija: Prozor
  Na upit
  Proizvodni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Prijedor
  Na upit
  Fabrička hala u Derventi

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. U sluč ...

  Lokacija: Derventa
  873,742.00 KM
  Radionica za preradu drveta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju radionice za preradu drveta koja se nalazi u Han Pijesku i koja je u vlasništvu banke. Radionica za preradu drveta se prostire na ...

  Lokacija: Han Pijesak
  Na upit
  Proizvodni objekat sa ekonomskim dvorištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Poveliču, opština Srbac, označena kao k.č.broj 934/4 upisan u zk.ul.broj 2 k.o. Povelič, ukupne površine 3.015 ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit