Samo sa slikom

 • Kuće (133)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (71)
 • Poslovni prostori (37)
 • Stanovi (34)
 • Poslovni objekat (84)
 • Putnička vozila (76)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (73)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 764
 • Poslovni objekat
  Poslovni objekat sa zemljištem

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog objekta koji se nalazi u Trnovu i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se građevinsko zemljište površine 22.606 m2 na kome ...

  Lokacija: Trnovo
  Na upit
  Poslovno-stambeni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Poslovno-stambeni objekt u Šamcu, smješten na raskrižju ulica Đ.D. Mihajlovića i G. Principa. Nek ...

  Datum javne prodaje: 23.11.2017
  Lokacija: Šamac
  40,623.00 KM
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 08.11.2017 ...

  Datum javne prodaje: 08.11.2017
  Lokacija: Gradiška
  311,661.00 KM
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog objekta koji se nalazi u Karanovcu opština Banja Luka i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se stambeno-poslovni i poslovni ...

  Lokacija: Banja Luka
  Na upit
  Poslovni objekat sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 12.12.2017. ...

  Datum javne prodaje: 12.12.2017
  Lokacija: Gradiška
  2,250,000.00 KM
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Založni vjerovnik UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji poslovnog objekta - Upravna zgrada i pilana. Ročište za prvu javnu prodaju zakazano na dan 19.10.2017. godi ...

  Datum javne prodaje: 19.10.2017
  Lokacija: Bihać
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog objekta koji se nalazi u Srpcu i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se proizvodno-poslovni objekat bivše fabrike za mehani ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta u Općini Čitluk, na adresi Gradnići. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 69/114 upisana u ZK ul.br. 16 KO ...

  Lokacija: Čitluk
  Na upit