Samo sa slikom

 • Kuće (114)
 • Fabričke hale (9)
 • Zemljišta (62)
 • Poslovni prostori (39)
 • Stanovi (30)
 • Poslovni objekat (80)
 • Putnička vozila (76)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 731
 • Poslovni objekat
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog objekta koji se nalazi u Karanovcu opština Banja Luka i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se stambeno-poslovni i poslovni ...

  Lokacija: Banja Luka
  Na upit
  Poslovni objekat sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 28.07.2017 ...

  Datum javne prodaje: 28.07.2017
  Lokacija: Sokolac
  791,506.00 KM
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaje se stambeno- poslovni objekt u Zvirovićima, općina Čapljina, izgrađen kao prizemlje + kat ...

  Datum javne prodaje: 03.07.2017
  Lokacija: Čapljina
  138,135.00 KM
  Poslovni objekat sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Prijebljezima, opština Srbac, označena kao k.č. 185/2 upisane u ZK izvadak br. 87 k.o. SP Prijebljezi, a što u nar ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Trošeljima, označena kao k.č.broj 1297/1, 1297/2, 1298/1, 1298/2 i 1299 upisane u z.k.ul.br.7 k.o. Trošelji, a š ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta na lokaciji Trn bb, općina Široki Brijeg. - nekretnina označena kao k.č. 2782/94, k.č. 2782/95 upisana u ZK ul.br. 426 ...

  Lokacija: Široki Brijeg
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta u općini Široki Brijeg. nekretnina označena kao k.č. 77/10 upisana u ZK. ul. br. 29, KO LISE, Općina Široki Brijeg, ...

  Lokacija: Široki Brijeg
  Na upit
  Stambeno poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju stambeno-poslovnog objekta na lokaciji Gnojnice bb, općina Mostar. nekretnina označena kao k.č. 233/9, upisana u ZK.ul.br. 43, KO SP_GNOJN ...

  Lokacija: Mostar
  Na upit