Samo sa slikom

 • Kuće (122)
 • Fabričke hale (9)
 • Zemljišta (67)
 • Poslovni prostori (39)
 • Stanovi (30)
 • Poslovni objekat (83)
 • Putnička vozila (75)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 746
 • Zemljišta
  Zemljište

  Kratak opis: Osnovni sud u Brčkom zakazao je prodaju građevinske parcele od 1.345,66 m2 (1/3 parcele površine 4037 m2, k.č. 1139 „GRBAVICA“, upisana u ZK uložak 2213 KO Brčko-4). Radi ...

  Datum javne prodaje: 10.11.2017
  Lokacija: Brčko
  10,270.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaje se parcela broj 423/2, njiva 5 klase 0, površine 3030 m2 i parcela broj 421/2, pašnjak 3. Kl ...

  Datum javne prodaje: 25.10.2017
  Lokacija: Sarajevo
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju zemljišta u Općini Široki brojeg, na lokaciji Jare. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 616/508 upisana u ZK ul.br. 69 KO SP ...

  Lokacija: Široki Brijeg
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju zemljišta u općini Posušje. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 861/1 i k.č. 861/2 upisana u ZK ul.br. 381 KO OSOJE, Općin ...

  Lokacija: Posušje
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju zemljišta na lokaciji Donji Crnač, Općina Široki Brijeg. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 1942/2 upisana u ZK ul.br. 102 ...

  Lokacija: Široki Brijeg
  Na upit
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Nepokretnost , zaseok Crni Vrh,Opština Višegrad. -PL broj 130/0 KO Barimo, Opština Višegrad par ...

  Datum javne prodaje: 22.08.2017
  Lokacija: Višegrad
  6,082.00 KM
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Elezagićima, opština Gradiška, i to: livada označena kao k.č. 840 površine 16.194 m², šuma označena kao k.č ...

  Lokacija: Gradiška
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju zemljišta u Klašnicama, opština Laktaši i koje je u vlasništvu banke. Prodaje se zemljište površine 6081m2 koje je locirano izme ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit