Samo sa slikom

 • Kuće (122)
 • Fabričke hale (9)
 • Zemljišta (67)
 • Poslovni prostori (39)
 • Stanovi (30)
 • Poslovni objekat (83)
 • Putnička vozila (75)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 746
 • Poslovni prostori
  Poslovni prostor

  Kratak opis: Založni vjerovnik UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji poslovog prostora. Ročište za prvu javnu prodaju zakazano na dan 18.10.2017. godine, sa početkom u 09,30 s ...

  Datum javne prodaje: 18.10.2017
  Lokacija: Sarajevo
  Na upit
  2 poslovna prostora

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je treće ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 24.10.201 ...

  Datum javne prodaje: 24.10.2017
  Lokacija: Sanski Most
  26,483.00 KM
  Poslovni prostor

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog prostora u Laktašima i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se poslovni prostor koji se nalazi u Ulici Majke Jugovića broj 1 ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaje se poslovni prostor u ul.Bakarevića br.2, površine 53,54m2, u ZK uložak broj 6,SP Sarajevo- ...

  Datum javne prodaje: 06.09.2017
  Lokacija: Sarajevo
  67,800.00 KM
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta na lokaciji Branilaca Olova bb, općina Olovo. - nekretnina označena kao k.č. 495/E12 upisana u ZK ul.br. 1412 KO OLOVO, ...

  Lokacija: Olovo
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta na lokaciji Ante Starčevića br. 2, općina Čapljina. nekretnina označena kao k.č. 5670/1-E25, upisana u ZK.ul.br. 6792 ...

  Lokacija: Čapljina
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta na lokaciji Branilaca Olova bb, općina Olovo. - nekretnina označena kao k.č. 498/2E2 upisana u ZK ul.br. 1398 KO OLOVO, ...

  Lokacija: Olovo
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog prostora koji se nalazi u Novom Gradu i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se poslovni prostor površine 84 m² upisan ...

  Lokacija: Novi Grad
  Na upit