Samo sa slikom

 • Kuće (114)
 • Fabričke hale (9)
 • Zemljišta (62)
 • Poslovni prostori (39)
 • Stanovi (30)
 • Poslovni objekat (80)
 • Putnička vozila (76)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 731
 • Kuće
  Kuća sa dvorištem

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaje se nedovršen objekat spratnosti PR+1 sa pripadajućim zemljištem oznaćenim kao k.č broj: 7 ...

  Lokacija: Bihać
  38,472.00 KM
  Kuća sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 30.08.2017. ...

  Datum javne prodaje: 30.08.2017
  Lokacija: Derventa
  88,457.00 KM
  Kuća sa zemljištem

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju kuće sa zemljištem u Laktašima i koja je u vlasništvu banke. Prodaje se stambeni objekat sa zemljištem površine 545 m2 u Laktašim ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit
  Kuća sa dvorištem

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju stambeno-porodične kuće i poslovni objekat sa dvorištem u Vojkovićima, Istočno Sarajevo i koje je u vlasništvu banke. Prodaje se s ...

  Lokacija: Istočno Sarajevo
  Na upit
  Kuća sa kućištem i vrtom

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu ŠK doo Sarajevo. Ročište za drugu javnu prodaju zakazano na dan 14.06.2017. godine, sa početkom u 1 ...

  Datum javne prodaje: 14.06.2017
  Lokacija: Sarajevo
  Na upit
  Kuća sa pom. objektima i dvorištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u mjestu Stupna, opština Šipovo, označena kao k.č.broj 35/219/1 upisan u posjedovni list br.654/0 k.o. Stupna, ukup ...

  Lokacija: Šipovo
  Na upit
  Kuća sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Nožičkom, opština Srbac, označena kao k.č.broj 220/2 upisan u zk.ul.broj 31 k.o. SP Nožičko, ukupne površine 9 ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit
  Kuća sa pom. objektima i dvorištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Piskavici, označena kao k.č.broj 61/2 i 61/6 upisana u zk.ul.broj 1158 k.o. SP Piskavica, ukupne površine 2.393 m ...

  Lokacija: Banja Luka
  Na upit