Samo sa slikom

 • Kuće (142)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (72)
 • Poslovni prostori (42)
 • Stanovi (40)
 • Poslovni objekat (82)
 • Putnička vozila (77)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (73)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (98)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 785
 • Kuće
  Kuća

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju kuće sa zemljištem koje se nalaze u Bijeljini i koje je u vlasništvu banke. Prodaje se zemljište i stambeno-porodičnakuća u Bijelj ...

  Lokacija: Bijeljina
  Na upit
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju obiteljske kuće na adresi Bunarska 2A, Općina Maglaj. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 1183/2 i k.č. 1183/4, upisane u ZK ...

  Lokacija: Maglaj
  Na upit
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Stambeni objekt u naravi kuća izgrađena na k.č. 141/2, upisana u A listu zk ul.broj 3290 k.o. Most ...

  Datum javne prodaje: 13.06.2018
  Lokacija: Mostar
  Na upit
  Stambeno poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Općinski sud Cazin je za 12.06.2018. godine zakazao prodaju, stambeno poslovnog kompleksa u Gornjoj K ...

  Datum javne prodaje: 12.06.2018
  Lokacija: Cazin
  253,763.00 KM
  Kuća sa zemljištem

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju kuće sa zemljištem u Laktašima i koja je u vlasništvu banke. Prodaje se stambeni objekat sa zemljištem površine 545 m2 u Laktašim ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit
  Kuća

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju kuće koja se nalazi u Gradišci i koja je u vlasništvu banke. Prodaje se stambeni objekat sa zemljištem površine 112 m2 u Gradišci ...

  Lokacija: Gradiška
  Na upit
  Kuća sa dvorištem

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju stambeno-porodične kuće i poslovni objekat sa dvorištem u Vojkovićima, Istočno Sarajevo i koje je u vlasništvu banke. Prodaje se s ...

  Lokacija: Istočno Sarajevo
  Na upit
  Kuća

  Kratak opis: Založni vjerovnik UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji stambenog objekta u naselju Ljeb - Stanari, Općina Doboj. Ročište za prvu javnu prodaju zakazano na dan 1 ...

  Datum javne prodaje: 18.05.2018
  Lokacija: Doboj
  Na upit