Samo sa slikom

 • Kuće (135)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (71)
 • Poslovni prostori (38)
 • Stanovi (37)
 • Poslovni objekat (84)
 • Putnička vozila (76)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (73)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 770
 • Putnička vozila
  Golf II

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je prvo ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana ...

  Datum javne prodaje: 27.11.2017
  Lokacija: Bijeljina
  1,250.00 KM
  Smart

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka objavljuje prodaju PMV marke Smart koji se nalazi u Bihaću i koji je u vlasništvu MKD ,,Mikrofin,, d.o.o. Banja Luka. U slučaju da ste zainteresovani za ...

  Lokacija: Bihać
  2,500.00 KM
  Hyndai Galloper

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana 13.07.2017. ...

  Datum javne prodaje: 13.07.2017
  Lokacija: Prijedor
  3,750.00 KM
  Renault Laguna

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je drugo ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana 26.06. ...

  Datum javne prodaje: 26.06.2017
  Lokacija: Doboj
  1,666.00 KM
  Golf 2

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana 23.06.2017. ...

  Datum javne prodaje: 23.06.2017
  Lokacija: Cazin
  500.00 KM
  PMV Mercedes

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je drugo ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana ...

  Datum javne prodaje: 08.06.2017
  Lokacija: Modriča
  833.00 KM
  PMV Audi

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana 24.04.2017. ...

  Datum javne prodaje: 24.04.2017
  Lokacija: Modriča
  2,500.00 KM
  PMV Hyundai

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne pokretne stvari. Određeno je ročište za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja dana 15.03.2017. ...

  Datum javne prodaje: 15.03.2017
  Lokacija: Sokolac
  6,250.00 KM